Bubbles icon

Wat is BERT update?

Betekenis: BERT update

De Google BERT Update is een door Google gebruikt algoritme dat de zoekresultaten en het gebruikersbegrip van natuurlijke taal verbetert. Dankzij BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) kan Google de intentie van een zoeker achter zijn zoekopdracht beter begrijpen en zo relevantere resultaten leveren. Dit doet Google door verbanden te leggen tussen woorden en woordcombinaties.

Andere marketingbegrippen