Bubbles icon

Wat is Indexeren?

Betekenis: Indexeren

Indexeren is het registreren van pagina’s voor de database van Google. Indexatie wordt gedaan door middel van een crawler.

Andere marketingbegrippen