Bubbles icon

Wat is Staging?

Betekenis: Staging

Staging is een essentieel onderdeel van het maken en onderhouden van websites. Het gaat om het creëren van een staging-omgeving, waarin wijzigingen aan een website kunnen worden aangebracht zonder dat dit gevolgen heeft voor de live versie. In deze staging-omgeving kunnen wijzigingen worden getest voordat ze op de live-site worden doorgevoerd, zodat eventuele fouten of problemen worden ontdekt en gecorrigeerd voordat ze openbaar worden.

Bij online marketing bureaus wordt een staging omgeving ook vaak gebruikt om een nieuwe website op te bouwen. Door de nieuwe website op een staging omgeving te bouwen kan de oude/huidige website tijdens het proces online blijven.

Andere marketingbegrippen