Bubbles icon

Wat is Hreflang tag?

Betekenis: Hreflang tag

Een hreflang tag is een link attribuut dat wordt gebruikt bij meertalige websites. Dit stukje code wordt in de header van de website geplaatst, om op deze manier aan te geven voor welke taal, regio of gebied de website bedoeld is. Met behulp van een hreflang tag zorg je er bij meertalige websites voor dat de bezoeker altijd terechtkomt op de website die voorziet in de juiste taal. Zoekmachines kunnen deze tag uitlezen om de juiste taal aan de gebruiker te tonen.

Een hreflang tag komt dus specifiek voor bij meertalige websites. Dit hoeft niet te betekenen dat de website zich ook op meerdere landen richt. Zo kan het bijvoorbeeld ook slim zijn om een hreflang tag aan te brengen wanneer je je op meertalige landen richt, zoals: Belgie, Zwitserland of China. Een hreflang tag gebruik je dus wanneer:

  • De website is gericht op één land met meerdere talen (België; Vlaams en Frans);
  • De website is gericht op meerdere landen (Nederlands, België en Duitsland).

Instellen van de hreflang tag

Om het instellen van een hreflang tag het beste uit te kunnen leggen, nemen we graag een voorbeeld uit de praktijk. Belangrijk bij het instellen van een hreflang tag, is dat deze in de header sectie van de website geplaatst wordt.

De situatie is als volgt:

Het voorbeeld bedrijf richt zich op de Nederland en België. In dit gebied worden drie verschillende talen gesproken, namelijk Nederlands (Nederland), Vlaams (België) en Frans (België). Uiteindelijk wil je dat de bezoekers uit Franstalig België op de juiste website terechtkomen.

De code voor een hreflang tag ziet er in deze situatie als volgt uit:

Allereerst wil je aangeven welke website bij de Nederlandse taal hoort, namelijk:

<link rel=”alternate”  hreflang=”nl-nl” href=”https://voorbeeld.nl” />

Met onderstaande code wordt de Nederlandse taal in België getoond:

<link rel=”alternate” hreflang=”nl-be” href=”https://voorbeeld.be”  />

Met onderstaande code wordt de Franse taal in België getoond:

<link rel=”alternate” hreflang=”fr-be” href=”https://voorbeeld.be” />

Bij het juist aanbrengen van hreflang tags is het van belang dat alle verschillende taalvarianten op elke pagina voorkomen. Hierbij geef je dus ook de eigen variant van de URL waar je je op begeeft aan. Gebruik daarnaast altijd de juiste taalcodes. Voor de taalcodes wordt het ISO 639-1 format gebruikt. Dit zijn tweeletterige codes waarbij iedere taal een eigen code heeft.

Naast de taal kan je zoals in bovenstaand voorbeeld af te lezen ook regio’s toevoegen. Hiermee kan je onderscheid maken tussen talen in verschillende landen, zoals Nederlands in Nederland en Nederlands in België. Met behulp van regio’s kun je je pagina’s volledig lokaliseren. Voor deze codes wordt het 3166-1 alpha-2 format gebruikt. Ook hierbij heeft iedere regio een tweeletterige code.

Andere marketingbegrippen