Bubbles icon

Wat is SERP?

Betekenis: SERP

SERP is de afkorting voor Search Engine Results Page. De SERP is als het ware de lijst met resultaten die je ziet wanneer je een zoekopdracht invoert bij Google. Over het algemeen beschikt een pagina in de SERP 10 resultaten. Al zijn er ook situaties waar dit aantal verschilt.

Andere marketingbegrippen