Bubbles icon

Wat is Zoekwoorden?

Betekenis: Zoekwoorden

Met zoekwoorden worden belangrijke keywords in een tekst bedoelt die de voornaamste betekenis van de tekst definiëren. Bij SEO optimalisatie staat het woord zoekwoord gelijk aan het woord: keywords. Hiermee wordt een woord waar veel naar gezocht wordt bedoeld.

Andere marketingbegrippen