Bubbles icon

Wat is Off-page SEO?

Betekenis: Off-page SEO

Met off-page SEO factoren worden de factoren bedoeld die de SEO beïnvloeden, maar niet op de eigen website aan te passen zijn. Een groot onderdeel van de off-page SEO factoren is het vergaren van externe backlinks (linkbuilding).

Andere marketingbegrippen