Bubbles icon

Wat is Websitesnelheid?

Betekenis: Websitesnelheid

Websitesnelheid is de snelheid waarin elementen op webpagina’s laden of de snelheid waarin webpagina’s in zijn geheel geladen zijn. Website snelheid is een van de belangrijkste ranking factoren.

Andere marketingbegrippen