Bubbles icon

Wat is Google Web Vitals?

Betekenis: Google Web Vitals

De Google Web Vitals zijn door Google in het leven geroepen om de gebruikerservaring te kunnen meten. De Core web vitals worden gemeten aan de hand van drie meetwaarden: LCP (Largest Contentful Paint), FID (First Input Delay) en de CLS (Cumulative Layout Shift). Meer weten over de Google Web Vitals? Lees dan de blog die we hierover geschreven hebben. 

Andere marketingbegrippen