Bubbles icon

Wat is Longtail zoekwoorden?

Betekenis: Longtail zoekwoorden

Zoekwoorden/keywords met meer dan vier woorden. Deze zoekwoorden worden vaak omschreven als “low hanging fruit”. Over het algemeen zit er minder concurrentie op deze zoekwoorden, waardoor het gemakkelijker is om op deze zoekwoorden te scoren. Doordat de zoekwoorden zeer specifieke zijn is de kans ook groter dat de bezoekers uiteindelijk bij jou de informatie zoekt, wanneer je op deze zoekwoorden goed scoort. 

Andere marketingbegrippen